Multimodalne Laboratorium Analizy Ruchu
Multimodalne laboratorium analizy ruchu pozwala na jednoczesny pomiar kilku parametrów ruchu pacjenta. Jest to podstawowy zakres działalności laboratorium. Realizujemy pomiary wykorzystywane w ortopedii i rehabilitacji. Współpracujemy z największymi placówkami medycznymi w kraju, rozwijając metody badawcze i warsztat pracy laboratorium.

Studio Motion Capture
Jesteśmy w stanie realizować sesje motion capture dla producentów gier, reklam, filmów, teledysków na planie o wymiarach 12x7x4 metry. Współpraca z wykwalifikowaną kadrą aktorską z Wydziału Teatru Tańca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie umożliwia realizację każdej sesji na najwyższym poziomie.

Podstawowe wyposażenie laboratorium

  • System akwizycji i analizy kinematyki ruchu firmy Vicon wyposażony w 10 kamer NIR działających z prędkością akwizycji od 100 do 2000 ramek/s przy rozdzielczości matrycy 4 mega pikseli i ośmiobitowej głębi szarości.

  • System elektromiografii dynamicznej (EMG) firmy Noraxon umożliwiający 16-kanałowy pomiar potencjałów mięśniowych za pomocą bezżelowych elektrod zgodnie z wytycznymi SENIAM.
  • System pomiaru sił reakcji podłoża (GRF) firmy Kistler umożliwiający pomiar sił reakcji podłoża za pomocą dwóch platform dynamometrycznych o zakresach pomiarowych dostosowanych do badań z zakresu analizy chodu. System mierzy siły z jednakową dokładnością na całej powierzchni platformy w zakresie pomiarowym nie mniejszym niż 5-krotność ciężaru ciała dorosłej osoby w przypadku badań funkcji dynamicznych. System posiada ścieżkę o długości 6m maskującą dwie platformy umieszczone w połowie jej długości.
  • System jednoczesnej wielokamerowej rejestracji obrazu wideo z kamerami firmy Basler umożliwiający jednoczesną rejestrację obrazu ze wszystkich kamer video w standardzie Full HD, oraz bezstratny zapis wideo. System wykorzystuje kamery kolorowe wideo używające standardu GigE Vision oraz obiektywy przemysłowe.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1.