PJWSTK - Wydział Zamiejscowy Informatyki w Bytomiu
Aleja Legionów 2, 41-902 Bytom
tel.: +48 32 387-16-62
fax: +48 32 389-01-31
e-mail: hml@pjwstk.edu.pl

Imię i nazwisko:

E-mail:

Tytuł:

Treść wiadomosci:

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez PJWSTK podanych danych w celu przekazywania ofert oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych Human Motion Lab.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1.