Laboratorium Ruchu (Human Motion Laboratory) jest częścią projektu „System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej”.

HML umożliwia pozyskiwanie danych ruchu przez jednoczesny i synchroniczny pomiar i rejestrację kinematyki ruchu, potencjałów mięśniowych reakcji sił podłoża oraz strumieni video.

W zakresie analizy ruchu wykonujemy akwizycje i wstępną obróbkę danych, opracowujemy wyniki pomiarów w postaci raportów. Posiadamy również wysoko specjalistyczne oprogramowanie do tworzenia modeli biomechanicznych.

Laboratorium zostało całkowicie sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1.